นิยาม KPI ปีงบประมาณ 2560 สำหรับภาควิชา
01.03.2017 |
แบบฟอร์มรายงานผล KPI 2559
25.11.2016 |
เอกสารแนบ : วิชาการ.zip [18.63 KB]
เอกสารแนบ : กิจการนิสิต.zip [30.97 KB]
เอกสารแนบ : นานาชาติ.zip [46.41 KB]
เอกสารแนบ : บริการวิชาการ.zip [48.47 KB]
เอกสารแนบ : ฝ่ายบริหาร.zip [1.68 MB]
เอกสารแนบ : วิจัย.zip [61.31 KB]
Copyright © The Faculty of Science Chulalongkorn University
019666